Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 8 Mart 1330 (1914)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 17 Mayıs 1330 (1914)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 11
Eksik sayılar: -