Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 22 Mart 1291 (1875)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 9 Eylül 1291 (1875)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 26
Eksik sayılar: -