Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 3 Eylül 1325 (1909)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 8 Nisan 1326 (1910)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 45
Eksik sayılar: 14, 15