Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 10 Ağustos 1908
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 1 Birinci Kânun 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 2161
Eksik sayılar: 787-945