Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 12 Nisan 1339 (1923)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 25 Eylül 1340 (1924)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 77
Eksik sayılar: -