Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 2 Mayıs 1918
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 24 Nisan 1335
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 22
Eksik sayılar: -