Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1290 (1873/1874)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 1292 (1875/1876)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 34
Eksik sayılar: -