Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, İBB Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 5 Haziran 1338 (1922)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı tarihi: 19 Şubat 1339
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 32
Eksik sayılar: 23, 24, 30