Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 12 Ağustos 1290 (1874)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 16 Şubat 1292 (1877)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 26 (39+43+26)
Eksik sayılar: 3. cilt 2-4, 7-13, 15-25, 27