Taramanın yapıldığı arşiv: Millî Kütüphane
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 28 Nisan 1927
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 28 Teşrinisani 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 62
Eksik sayılar: -