Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 12 Temmuz 1917
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 20 Kanunievvel 1923
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 90
Eksik sayılar: -