Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 20 Mayıs 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 21 Temmuz 1927
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 62
Eksik sayılar: -