Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 3 Teşrinievvel 1337 (1921)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 6 Şubat 1339 (1923)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 486
Eksik sayılar: 347, 359, 384, 486 (3 ve 4. sayfalar)