Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 27 Şubat 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 17 Kânunusani 1927
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 320
Eksik sayılar: 1, 2, 140, 315