Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1 Nisan 1341 (1925)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 27 Nisan 1341
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 24
Eksik sayılar: 25-32