Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısı tarih: 15 Mayıs 1339, (1. Yıl 6. Sayı)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı tarih: 18 Kânunuevvel 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 17/113
Eksik sayılar: 1-5, 7-10, 69, 73, 74, 76-89, 90, 94, 95, 96, 97, 98.