Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 4 Nisan 1918
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 10 Eylül 1919
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 480
Eksik sayılar: -