Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 5 Mart 1328 (1912)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 19 Haziran 1330 (1914)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 34
Eksik sayılar: -