Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 27 Mart 1911
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 27 Temmuz 1911
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 122
Eksik sayılar: 2-25, 27, 30-121, 123-145