Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 14 Mart 1890
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 2 Teşrinievvel 1890
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 200
Eksik sayılar: -