Taramanın yapıldığı arşiv: APİKAM
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 22 Şubat 1895, 1
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 13 Eylül 1902, 1840
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 1840 [Taramalar sırasında arşiv tadilata girdiğinden tarama yarım kalmıştır.]
Eksik sayılar: 11, 101-106, 194-216, 765-919, 1541, 1568, 1582, 1840 sonrası