Presentations

 • Akay, Mustafa. “Tefrikaları Nasıl Bulduk?”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7th April 2017, İstanbul), Özyeğin University.
 • Alp, Rûken. “Gayya Kuyusunda Bir Yazar: Emine Semiye”. DEKAUM 1. Kadın Çalışmaları Sempozyumu (3-4 November 2016 İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Alp, Rûken. “Serial Novels and the Question of Women in the Ottoman-Turkish Literary Culture”. The Novel, the Periodical Press, and the Global Circulation of Texts, 1789-1945 (16-17 February 2016), University of Warwick.
 • Altuğ, Fatih. “Halide Edib Adıvar’ın ‘Tarih Dışında’” Bırakılan Metinlerini Tarihselleştirmek: Çingene Kızı ve Heyûla”. DEKAUM 1. Kadın Çalışmaları Sempozyumu (3-4 November 2016 İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Altuğ, Fatih. “Kadın Yazarlık, Tefrika ve Fark: Fatma Fahrünnisa ve Halide Edib Örnekleri”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7th April 2017, İstanbul), Özyeğin University.
 • Arslan, Nihayet. “Garip Bir Keşf-i Râz”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7th April 2017, İstanbul), Özyeğin University.
 • Cankara, Murat. “Ercüment Ekrem’in Şevketmeab’ında Harem ve Siyaset”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7th April 2017, İstanbul), Özyeğin University.
 • Serdar, Ali and Reyhan Tutumlu. “A ‘Distant Reading’ of Ottoman/Turkish Serial Novel Tradition”. Popular Culture –Serial Culture: Nineteenth-Century Serial Fictions in Transnational Perspective, 1830s-1860s (28-30 April 2016, Siegen, Germany), University of Siegen.  
 • Serdar, Ali and Reyhan Tutumlu. “An Unknown Novel, An Unknown Novelist: Belkıs Sami, I Have Killed My Love”. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR) (11-13 June, Bucharest, Romania), International Association of Social Science Research.
 • Serdar, Ali and Reyhan Tutumlu. “Tefrikalar Bağlamında Edebiyat Kanonunda Kadın Romancıların Konumu”.  DEKAUM 1. Kadın Çalışmaları Sempozyumu (3-4 November 2016 İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Serdar, Ali and Reyhan Tutumlu. “Tradition of Serial Novels in Ottoman/Turkish Literature” 7th Annual International Conference on Literature” (9-12 June 2014, Athens, Greece),  Athens Institute for Education and Research.
 • Serdar, Ali. “‘Mabadı Var’: Bir Tefrika Roman Tarihi Yazılırken”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7th April 2017, İstanbul), Özyeğin University.
 • Serdar, Ali. “Ahmet Mithat’ın Tercüman-ı Hakikat’teki Tefrika Roman Çevirileri”. Ahmet Mithat Efendi Külliyatı ve Neşir Problemleri (17-18 December 2015, İzmir), Atatürk Kültür Merkezi ve Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.  
 • Serdar, Ali. “Unutulan Bir Metin ve Ahmet Mithat’ın Anlatma İştihası: Alayın Kraliçesi’ne Zeyl”. Elginkan Vakfı II. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı (15-17 April 2015, İstanbul), Elginkan Vakfı.
 • Toprak, Sultan and İbrahim Öker. “Rolünü Oynamayı Reddeden Bir Kadının Romanı: Aşkımı Öldürdüm”. DEKAUM 1. Kadın Çalışmaları Sempozyumu (3-4 November 2016 İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Tutumlu, Reyhan. “Tefrika Tarihinin Verilerini Okumak”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7 Nisan 2017, İstanbul), Özyeğin University.

Articles

 Edited Books

 • Bengü, Vedat Örfi. Kırk Bela. Transcripted by Mustafa Akay. Adapted to modern Turkish by Ali Serdar and Reyhan Tutumlu. İstanbul: Koç University Press, 2018.
 • Boyar, Belkıs Sami. Aşkımı Öldürdüm. Transcription: Sultan Toprak. Linguistic translation and editors: Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu. Tefrika Dizisi. Koç Üniversitesi Yayınları, 2017.
 • Fatma Fahrünnisa. Dilharap. Latin harflerine aktaran: Fatih Altuğ ve Kevser Bayraktar. Günümüz Türkçesine aktaran: Fatih Altuğ. Tefrika Dizisi. Koç Üniversitesi Yayınları, 2017.
 • Gürpınar, Hüseyin Rahmi. Ben Deli miyim? Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu (Eds.). Tuhaf Etki Dizisi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2018.
 • King, Katharine. Alayın Kraliçesi. Çev. Ahmet Mithat; Ahmet Mithat. Alayın Kraliçesi’ne Zeyl. Editors: Ruhat Alp, Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu. İstanbul: Homer Yayınevi, 2015.
 • Mehmet Rauf. Kabus. Latin harflerine aktaran: Ruken Alp ve Ömer Faruk Yekdeş. Günümüz Türkçesine aktaran: Ruken Alp. Tefrika Dizisi. Koç Üniversitesi Yayınları, 2017.
 • Recaizade Mahmut Ekrem. Saime. Ed. Ali Serdar and Reyhan Tutumlu. İstanbul: Koç University Press, 2018.
 • Selahattin Enis. Orta Malı. Transcription: Sultan Toprak. Linguistic translation and editors: Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu. Tefrika Dizisi. Koç Üniversitesi Yayınları, 2017.