Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 27 Eylül 1292 (1876)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 27 Kanunuevvel 1292 (1877)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 13
Eksik sayılar: 12