Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1296 (1879)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 1296 (1879)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 29 (I-III : 1-29) (1295/1879-1296 gün/ay yok. )
Eksik sayılar: -