Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 14 Ağustos 1886
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 20 Kânunusani 1887
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 100
Eksik sayılar: -