Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 26 Ağustos 1324 (1908)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 26 Eylül 1324 (1908)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 7
Eksik sayılar: -