Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 20 Şubat 1329 (1914)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 31 Mayıs 1330 (1915)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 4 (toplam 21 sayı)
Eksik sayılar: -