Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1290 (1873)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 1291 (1874)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 18
Eksik sayılar: -