Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1 Temmuz 1927
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 30 Teşrinisani 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 30
Eksik sayılar: -