Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 4 Kânunisani 1335 (1919)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 8 Mayıs 1335 (1919)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 10 sayı
Eksik sayılar: -