Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 23 Temmuz 1323 (1907)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 2 Ağustos 1324 (1908)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 49
Eksik sayılar: -