Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 30 Teşrinisani 1925
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 22 Mart 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 113
Eksik sayılar: 2, 6, 13, 21, 29, 36-38, 42, 52-53, 57, 63, 81-82