Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 17 Nisan 1302 (1886)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 15 Kânunuevvel 1302 (1886)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 17
Eksik sayılar: -