Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 10 Temmuz 1325 (1909)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 10 Temmuz 1326 (1910)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 24
Eksik sayılar: -