Ana içeriğe atla

Yayınlar

Bildiriler

 • Akay, Mustafa. “Tefrikaları Nasıl Bulduk?”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7 Nisan 2017, İstanbul), Özyeğin Üniversitesi.
 • Alp, Rûken. “Gayya Kuyusunda Bir Yazar: Emine Semiye”. DEKAUM 1. Kadın Çalışmaları Sempozyumu (3-4 Kasım 2016 İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Alp, Rûken. “Serial Novels and the Question of Women in the Ottoman-Turkish Literary Culture”. The Novel, the Periodical Press, and the Global Circulation of Texts, 1789-1945 (16-17 Şubat 2016), University of Warwick.
 • Altuğ, Fatih. “Halide Edib Adıvar’ın ‘Tarih Dışında’” Bırakılan Metinlerini Tarihselleştirmek: Çingene Kızı ve Heyûla”. DEKAUM 1. Kadın Çalışmaları Sempozyumu (3-4 Kasım 2016 İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Altuğ, Fatih. “Kadın Yazarlık, Tefrika ve Fark: Fatma Fahrünnisa ve Halide Edib Örnekleri”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7 Nisan 2017, İstanbul), Özyeğin Üniversitesi.
 • Arslan, Nihayet. “Garip Bir Keşf-i Râz”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7 Nisan 2017, İstanbul), Özyeğin Üniversitesi.
 • Cankara, Murat. “Ercüment Ekrem’in Şevketmeab’ında Harem ve Siyaset”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7 Nisan 2017, İstanbul), Özyeğin Üniversitesi.
 • Serdar, Ali ve Reyhan Tutumlu. “A ‘Distant Reading’ of Ottoman/Turkish Serial Novel Tradition”. Popular Culture –Serial Culture: Nineteenth-Century Serial Fictions in Transnational Perspective, 1830s-1860s (28-30 Nisan 2016, Siegen, Almanya), University of Siegen.  
 • Serdar, Ali ve Reyhan Tutumlu. “An Unknown Novel, An Unknown Novelist: Belkıs Sami, I Have Killed My Love”. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR) (11-13 Haziran, Bükreş), International Association of Social Science Research.
 • Serdar, Ali ve Reyhan Tutumlu. “Tefrikalar Bağlamında Edebiyat Kanonunda Kadın Romancıların Konumu”.  DEKAUM 1. Kadın Çalışmaları Sempozyumu (3-4 Kasım 2016 İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Serdar, Ali ve Reyhan Tutumlu. “Tradition of Serial Novels in Ottoman/Turkish Literature” 7th Annual International Conference on Literature” (9-12 Haziran 2014, Atina),  Athens Institute for Education and Research.
 • Serdar, Ali. “‘Mabadı Var’: Bir Tefrika Roman Tarihi Yazılırken”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7 Nisan 2017, İstanbul), Özyeğin Üniversitesi.
 • Serdar, Ali. “Ahmet Mithat’ın Tercüman-ı Hakikat’teki Tefrika Roman Çevirileri”. Ahmet Mithat Efendi Külliyatı ve Neşir Problemleri (17-18 Aralık 2015, İzmir), Atatürk Kültür Merkezi ve Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.  
 • Serdar, Ali. “Unutulan Bir Metin ve Ahmet Mithat’ın Anlatma İştihası: Alayın Kraliçesi’ne Zeyl”. Elginkan Vakfı II. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı (15-17 Nisan 2015, İstanbul), Elginkan Vakfı
 • Toprak, Sultan ve İbrahim Öker. “Rolünü Oynamayı Reddeden Bir Kadının Romanı: Aşkımı Öldürdüm”. DEKAUM 1. Kadın Çalışmaları Sempozyumu (3-4 Kasım 2016 İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.Tutumlu, Reyhan. “Tefrika Tarihinin Verilerini Okumak”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7 Nisan 2017, İstanbul), Özyeğin Üniversitesi.

 
Makaleler 

Yayına Hazırlanan Kitaplar

 • Bengü, Vedat Örfi. Kırk Bela. Latin harflerine aktaran Mustafa Akay. Günümüz Türkçesine aktaranlar Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2018.
 • Boyar, Belkıs Sami. Aşkımı Öldürdüm. Latin harflerine aktaran: Sultan Toprak. Günümüz Türkçesine aktaran ve yayına hazırlayan: Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu. Tefrika Dizisi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2017.
 • Fatma Fahrünnisa. Dilharap. Latin harflerine aktaran: Fatih Altuğ ve Kevser Bayraktar. Günümüz Türkçesine aktaran: Fatih Altuğ. Tefrika Dizisi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2017.
 • Gürpınar, Hüseyin Rahmi. Ben Deli miyim? Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu (Yay. Haz.). Tuhaf Etki Dizisi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2018.
 • King, Katharine. Alayın Kraliçesi. Çev. Ahmet Mithat; Ahmet Mithat. Alayın Kraliçesi’ne Zeyl. Ruhat Alp, Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu (Yay. Haz.). İstanbul: Homer Yayınevi, 2015.
 • Mehmet Rauf. Kabus. Latin harflerine aktaran: Ruken Alp ve Ömer Faruk Yekdeş. Günümüz Türkçesine aktaran: Ruken Alp. Tefrika Dizisi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2017.
 • Recaizade Mahmut Ekrem. Saime. Ed. Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2018.
 • Selahattin Enis. Orta Malı. Latin harflerine aktaran: Sultan Toprak. Günümüz Türkçesine aktaran ve yayına hazırlayan: Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu. Tefrika Dizisi. Koç Üniversitesi Yayınları, 2017.