Ana içeriğe atla

Proje Ekibimiz

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar
ali.serdar@ozyegin.edu.tr

 

1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Serdar, yüksek lisans öğrenimini Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde 2002’de tamamladı ve doktora derecesini aynı bölümden 2007’de aldı.

Aralık 2006-Haziran 2007 tarihleri arasında Jamia Millia Islamia Üniversitesi’nde Türkçe dersleri verdi. Serdar 2008-2011 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Türk Dili Birimi’nde yarı zamanlı olarak çalıştı. 2012 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Serdar’ın yazıları Edebiyat ve Eleştiri, Praksis, Pasaj, Virgül gibi dergilerde ve çeşitli derlemelerde yayımlandı. Serdar’ın temel ilgi alanları Türk romanı, edebiyat kuramları, Türk modernleşmesi ve Türk düşünce tarihidir. Serdar 2014 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından desteklenen “Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1830-1928)” başlıklı projenin yürütücülüğünü yapmaktadır.

 

Doç. Dr. Nihayet Arslan
niarslan@yildiz.edu.tr

Nihayet Arslan, 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden; 1992 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1993’te aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1995’te yüksek lisansını tamamlayan Arslan 1997-1998 tarihleri arasında Tunus IBLV’de ve Université 9 Avril Tunis’de Türkçe dersleri verdikten sonra 2001’de doktorasını bitirdi. 2005 yılında yardımcı doçent, 2009’da doçent olarak atandığı Ankara Üniversitesi tarafından 2010-2011 öğretim yılında, Tayvan National Chengchi Üniversitesi, Türk Dili ve Kültürü Bölümünde değişim hocası olarak görevlendirildi. 2012 yılında, Almanya, Duisburg-Essen Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümüne konuk öğretim üyesi olarak davet edilen Arslan, 2012 yılı sonunda Ankara Üniversitesinden ayrılarak 2012-2013 öğretim yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Arslan, hâlen bu görevini sürdürmektedir.

Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanan Nihayet Arslan’ın, Nazlı Eray, Bir Okuma Denemesi(2008) Türk Romanının Oluşumu: Dış Gerçeklik Açısından Bir İnceleme(2007) adlı iki kitabı bulunmaktadır. Daha çok karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları ve roman türü üzerine yoğunlaşan Nihayet Arslan’ın ilgi alanları anlatı kuramları, Türk roman ve öyküsü, fantastik edebiyat ve Fransız edebiyatıdır.

 Dr. Reyhan Tutumlu

rtutumlu@sabanciuniv.edu

1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü’nden mezun oldu. “Anlatı Bilimi Açısından Roman-Sinema Etkileşimi ve Bir Uygulama: Anayurt Oteli” başlıklı teziyle 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı. 2007 yılında aynı bölümde doktorasını tamamladı. Doktora teziyle 2007 Memet Fuat Eleştiri Ödülü’nü kazandı ve bu tezi Yaşamasız Yazabilmek: Vüs’at O. Bener’in Yapıtlarına Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım adıyla Metis Yayınları tarafından yayımlandı. Edebiyat ve Eleştiri, Evrensel Kültür, kitap-lık, Kritik, Pasaj gibi dergilerde eleştiri yazıları yayımlandı. 2009 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında anlatıbilim, 19. ve 20. yüzyıl Türkçe roman, tefrika roman, roman-sinema ilişkisi, toplumsal cinsiyet ve kadın edebiyatı yer almaktadır.

Dr. Ruken Alp
rukenalp@sabanciuniv.edu

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde master, yine aynı bölümde kadın şairlerin poetikalarını karşılaştırmalı olarak incelediği teziyle doktora derecesini almıştır. Ruken Alp'in akademik ilgi alanları arasında modern şiir ve roman, Tanzimat edebiyatı, kadın yazını, toplumsal cinsiyet araştırmaları ve kadın hareketleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş
tidurmus@etu.edu.tr

Tuba Işınsu İsen Durmuş, 1978 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Bilkent Üniversitesinde yüksek lisansını, 2006 yılında da aynı üniversitede doktorasını tamamladı. 2003-2010 yılları arasında Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalıştı. 2010-2011 yılları arasında bir yıl süreyle İngiltere/ Oxford Üniversitesinde doktora sonrası araştırma için bulundu. 2010 yılından bu yana TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışmaları daha çok Osmanlı edebiyatı ürünlerinin kültür tarihine nasıl malzeme sunduğu üzerinedir.

Yrd. Doç. Dr. Fatih Altuğ
fatihaltug@sehir.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Mehmet Fatih Uslu ile birlikte Tanzimat ve Edebiyat: Osmanı İstanbul'unda Modern Edebi Kültür (Türkiye İş Bankası Yayınları, 2014) kitabını hazırladı. Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası'nın eleştirel basımını (İletişim Yayınları, 2014) yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Murat Cankara
murat.cankara@asbu.edu.tr

2001 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde, 19. yüzyıl sonu Osmanlı'sındaki gerçekçilik/doğalcılık tartışmaları üzerine bir tezle tamamladı. Doktora tezini ise, yine aynı bölümde, Ermeni harfleriyle Türkçe romanlar üzerine yazdı. "İmparatorluk ve Roman: Ermeni Harfli Türkçe Romanları Osmanlı/Türk Edebiyat Tarihyazımında Konumlandırmak" başlıklı doktora tezini yazarken bir yıl Harvard Üniversitesi'nde ziyaretçi akademisyen olarak çalıştı. Doktora sonrasında ise University of Michigan, Ann Arbor'da bulunan Ermeni Çalışmaları programında Ermeni Harfleriyle Türkçe kaynaklar üzerine bir ders verdi ve araştırmacı olarak çalıştı. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Modern Osmanlı/Türk ve Ermeni edebiyatları, Türkçenin toplumsal tarihi, yazı sistemleri, imla ve dilde standartlaşma, 19. yüzyıl Osmanlı kültürel yaşamı, Türkçenin Ermeniler tarafından temellükü, Osmanlı milletleri arasındaki kültürel etkileşim ve Osmanlı/Türk tarihyazımı şu anki ilgi alanları arasında yer alıyor. 

 Mustafa Akay
mstfakay@gmail.com

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih Bölümlerinden mezun olan Mustafa Akay, aynı yıl yine Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde yüksek lisansa başladı. Halen yüksek lisansa devam etmektedir.

 

2013 yılında Columbia Üniversitesi'nden Kunaal Sharma ve Yegor Lazarev'in "Türkiye'de Suriye'li mülteciler" üzerine yaptıkları araştırmada asistan olarak çalıştı. 2013-2014 yıllarında Al Jazeera Turk'te program departmanında asistan olarak çalıştı. 2014 yılında Yaşama Dair Vakıf'ta "Türkiye’de Modern Siyasi Hafızalar" ve "Türkiye’de Siyasetçilerin Zihniyet Haritaları" konulu iki projede kısa dönemli  araştırma asistanı olarak çalıştı. Mayıs 2014'ten beri TÜBİTAK tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Ali Serdar'ın yaptığı "Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1830-1928)" başlıklı projede asistan olarak çalışmaktadır. Yüksek Lisans tezini 18. Yüzyıl Osmanlı'sında kaleme alınmış bir evrensel tarih üzerine yazmakta olan Akay, ayrıca 19. Yüzyıl Osmanlı toplumunda tarikatlar, biyografi, şehir tarihi, edebiyat tarihi ve medya konularına ilgi duymaktadır.   

 

Ruhat Alp
ruhatalp@tunceli.edu.tr

Ankara’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde aldı. Ruhat Alp, halen aynı üniversitede doktora eğitimime devam etmektedir. Alp, Tunceli Üniversitesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi ve Tunceli Yunus Emre Gençlik Merkezi’nde Ney eğitmeni olarak hizmet vermektedir.

İbrahim Öztürk
ibrahim.ozturk@bilkent.edu.tr

Lisans öğrenimini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladıktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’ne başladı. Halen aynı bölümde yüksek lisans çalışmalarını sürdürmekte ve Bilkent Üniversitesi Türkçe Birimi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 19. yüzyıl Osmanlı toplumu ve romanı, modern roman, edebiyat sosyolojisi, edebiyat tarihyazımı, kavram tarihi gibi konulara ilgi duymaktadır.

Sultan Toprak
sutoprak@ku.edu.tr

Sultan Toprak, 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nden lisans ve aynı üniversitenin Siyaset Çalışmaları Programı’ndan yan dal dereceleriyle mezun oldu. 2014 yılında “Where People Met: Bozahouses, Coffeehouses and Taverns in the Light of the 16th and 17thCentury Court Records of Istanbul” başlıklı teziyle Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Şu anda Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ile UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü’nde koordinatör olarak çalışmaktadır. Başlıca ilgi alanları 16 ve 17. yüzyıl Osmanlı toplumunda gündelik yaşam, yeme içme pratikleri, kadının görünürlüğü ve şeri’yye sicilleridir.