Ana içeriğe atla

Proje Hakkında

TÜBİTAK tarafından desteklenen projemizin temel hedefi 1831-1928 yılları arasında Arapça temelli Osmanlı alfabesiyle basılan en az 150 gazete ve derginin taranarak bu süreli yayınlarda basılan roman tefrikalarının tespit edilmesidir. Yapılacak tarama ve derleme çalışmaları sonucunda elde edilen veriler arşivlenerek bir veritabanı oluşturulacaktır, veritabanına 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan eResearch@ozyegin platformundan ulaşılabilecektir. Hazırlanan veritabanı tüm araştırmacıların erişimine açık olacak, burada yer alan yapıtlara hem kronolojik olarak hem yazar hem süreli yayın (dergi, gazete) bazında ulaşılmasına olanak sağlayacaktır.

Bu projede edebiyat tarihlerinde yer almayan, gazete sayfalarında unutulmuş roman ve romancıların keşfedilerek Türk edebiyat tarihine kazandırılması da hedeflenmektedir. Gün yüzüne çıkarılan yeni roman ve romancılar bir yandan Türk edebiyatının zenginleşmesine katkıda bulunurken diğer yandan Türk roman tarihinin yeniden ele alınmasını da gerekli kılacaktır. Dolayısıyla proje sonunda elde edilen veriler doğrultusunda 1928 yılına kadarki tefrika roman tarihi sosyolojik ve siyasi analizleri de içerecek bir şekilde yeniden yazılacaktır.